LĨNH VỰC

Tư vấn phát triển dự án

Từ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về thị trường, 86 Land luôn đồng hành với khách hàng, đối tác từ khi lên ý tưởng phát triển,đầu tư dự án đến chiến lược phân phối. Chúng tôi sở hữu nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục cho tất cả phân khúc bất động sản thực tế nhất với diễn biến thị trường. Từ những phân tích chuyên sâu, 86 Land sẽ xác định loại hình phát triển, quy mô, chiến lược tiếp thị, kinh doanh phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu cho khách hàng, đối tác.

Đầu tư Bất động sản

Với vốn chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong thịtrường bất động sản, kết hợp chặt chẽ với bộ phận nghiên cứu thị trường, 86 Land phát triển chiến lược hiệu quả và các dịch vụ hỗ trợ để tối đa hóa lợi nhuận tài sản cho thuê cho khách hàng, đối tác.