Chưa hết tháng Giêng, thị trường Phan Thiết đã “nóng sốt”, chuyện gì đang xảy ra?

2003 - 2019
Chưa hết tháng Giêng, thị trường Phan Thiết đã “nóng sốt”, chuyện gì đang xảy ra?
Chưa hết tháng Giêng, thị trường Phan Thiết đã “nóng sốt”, chuyện gì đang xảy ra?