Sau 167 ngày thi công, tòa nhà CT4 dự án Iris Garden về đích ngoạn mục


Giá bán :
Sau 167 ngày thi công, tòa nhà CT4 dự án Iris Garden…