Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La sau 3 năm thi công đã hoàn thành nhiều hạng mục.

 

Tuyến đường Nguyễn Xiển – Xa La sau 3 năm thi công đã hoàn thành nhiều hạng mục.